Cilj ovog projekta je jačanje konkurentnosti i povećanje tržišnog udjela koje Društvo nastoji postići internacionalizacijom poslovanja kroz nastup i sudjelovanje na međunarodnim turističkim i kongresnim sajmovima, kako bi kvalitetnije i bliže predstavilo svoje usluge i aranžmane potencijalnim kupcima.

 

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja putem izlaganja na sajmovima;

KK.03.2.1.16.0251

Naziv korisnika: TID d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 408.301,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 336.855,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 19.9.2019. – 19.1.2021.

Kontakt osoba: Tihomir Husnjak

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva TID d.o.o.